الاثنين، 13 مايو، 2013

[May 2013] - List of best Free Online Proxy Websites


List of proxy sites to open blocked sites
Our Topic about:  list site proxy proxy sites web proxy sites 2013 free web proxy 2013 | We have largest library of software biggest software directory for freeware and shareware for your perfect Mobile, free to download.- apache proxy - nginx proxy - college proxy - web proxy filter
All Copyrights is reserved to their producer, if you note here in topic "list site proxy proxy sites web proxy sites 2013 free web proxy 2013/2014 " that the product is reserved to any one only comment under and we will apply fast decition.


list best  site proxy 2013 – Proxy Sites – Web proxy sites 2013 – Top free web proxy 2013

Selected Proxies

URLHitsAge
http://proxdod.appspot.com/9766 days
http://abigproxy.com19452 weeks
http://UnblockingYouTube.net17833 weeks
http://proxdod.appspot.com/25164 weeks
http://web-proxy-sites.info 36951 month

New Proxies

URLTypeHitsAge
http://qfreshuota.tkGlype Proxy452 minutes
http://REGULARA.TKGlype Proxy253 minutes
http://jfetpp.tkGlype Proxy253 minutes
http://instituteofcpas.tkGlype Proxy155 minutes
http://visalist.tkGlype Proxy156 minutes
http://SPECTACULARCYLINDER.TKGlype Proxy258 minutes
http://applianceindustry.tkGlype Proxy158 minutes
http://americanassociation.tkGlype Proxy259 minutes
http://jumpeer.tkGlype Proxy62 hours
http://hostcollege.infoGlype Proxy53 hours
http://phpproxy.euGlype Proxy187 hours
http://anti-pollutionindustry.tkGlype Proxy2611 hours
http://jfetnn.tkGlype Proxy1811 hours
http://lightcinema.tkGlype Proxy1511 hours
http://JARSPROXY.TKGlype Proxy1411 hours
http://accountingsystem.tkGlype Proxy811 hours
http://secretmeet.tkGlype Proxy1511 hours
http://FRESHLYSERVE.TKGlype Proxy1211 hours
http://safe-account.tkGlype Proxy911 hours
http://articulations.tkGlype Proxy812 hours
http://largeassets.tkGlype Proxy712 hours
http://npn-photo.tkGlype Proxy812 hours
http://explosiveatomic.tkGlype Proxy612 hours
http://inductor3.tkGlype Proxy412 hours
http://motorservo.tkGlype Proxy512 hours
http://assemblyindustry.tkGlype Proxy412 hours
http://inductoriron.tkGlype Proxy512 hours
http://brewingwork.tkGlype Proxy2014 hours
http://high-techmeter.tkGlype Proxy1014 hours
http://fastelectro.tkGlype Proxy914 hours
http://capbuffer.tkGlype Proxy1014 hours
http://biggestbehalf.tkGlype Proxy814 hours
http://artisanindustry.tkGlype Proxy814 hours
http://animalindustry.tkGlype Proxy414 hours
http://unlockbell.tkGlype Proxy914 hours
http://lampnedn.tkGlype Proxy915 hours
http://secretflight.tkGlype Proxy615 hours
http://batteryabound.tkGlype Proxy315 hours
http://artificialpetroleum.tkGlype Proxy315 hours
http://dpy3-seg.tkGlype Proxy415 hours
http://safeantenna.tkGlype Proxy415 hours
http://spygun.infoGlype Proxy2620 hours
http://brainjob.tkGlype Proxy211 day
http://armsindustry.tkGlype Proxy291 day
http://alcoholicbeverage.tkGlype Proxy171 day
http://topmiscellaneous.tkGlype Proxy161 day
http://books-shop.tkGlype Proxy201 day
http://armamentindustry.tkGlype Proxy211 day
http://airlineadvertising.tkGlype Proxy121 day
http://generalic.tkGlype Proxy131 day
http://ithidden.infoGlype Proxy211 day
http://hilayla.tkGlype Proxy281 day
http://advangtagebenefit.tkGlype Proxy231 day
http://historymuseum.tkGlype Proxy161 day
http://tipscience.tkGlype Proxy191 day
http://priceelement.tkGlype Proxy211 day
http://reactionfab.tkGlype Proxy191 day
http://socioltechnology.tkGlype Proxy141 day
http://potentialhidden.tkGlype Proxy91 day
http://perceptibledifferences.tkGlype Proxy101 day
Keywords
 
 Top proxy sites 2013, best web proxy 2013, proxy websites 2013 , proxy sites, free web proxy 2013, proxy site 2013, list proxy website 2013, proxy site, proxy web 2014, site proxy,  2015, onilne Web proxy ,

List of best Free Proxy sites derictory


List of proxy sites to open blocked sites
Our Topic about:  list site proxy proxy sites web proxy sites 2013 free web proxy 2013 | We have largest library of software biggest software directory for freeware and shareware for your perfect Mobile, free to download.
All Copyrights is reserved to their producer, if you note here in topic "list site proxy proxy sites web proxy sites 2013 free web proxy 2013 " that the product is reserved to any one only comment under and we will apply fast decition.

list best  site proxy 2013 – Proxy Sites – Web proxy sites 2013 – Top free web proxy 2013

Selected Proxies

URLHitsAge
http://proxdod.appspot.com/9766 days
http://abigproxy.com19452 weeks
http://UnblockingYouTube.net17833 weeks
http://FreeWebProxyServer.net25164 weeks
http://web-proxy-sites.info 36951 month

New Proxies

URLTypeHitsAge
http://qfreshuota.tkGlype Proxy452 minutes
http://REGULARA.TKGlype Proxy253 minutes
http://jfetpp.tkGlype Proxy253 minutes
http://instituteofcpas.tkGlype Proxy155 minutes
http://visalist.tkGlype Proxy156 minutes
http://SPECTACULARCYLINDER.TKGlype Proxy258 minutes
http://applianceindustry.tkGlype Proxy158 minutes
http://americanassociation.tkGlype Proxy259 minutes
http://jumpeer.tkGlype Proxy62 hours
http://hostcollege.infoGlype Proxy53 hours
http://phpproxy.euGlype Proxy187 hours
http://anti-pollutionindustry.tkGlype Proxy2611 hours
http://jfetnn.tkGlype Proxy1811 hours
http://lightcinema.tkGlype Proxy1511 hours
http://JARSPROXY.TKGlype Proxy1411 hours
http://accountingsystem.tkGlype Proxy811 hours
http://secretmeet.tkGlype Proxy1511 hours
http://FRESHLYSERVE.TKGlype Proxy1211 hours
http://safe-account.tkGlype Proxy911 hours
http://articulations.tkGlype Proxy812 hours
http://largeassets.tkGlype Proxy712 hours
http://npn-photo.tkGlype Proxy812 hours
http://explosiveatomic.tkGlype Proxy612 hours
http://inductor3.tkGlype Proxy412 hours
http://motorservo.tkGlype Proxy512 hours
http://assemblyindustry.tkGlype Proxy412 hours
http://inductoriron.tkGlype Proxy512 hours
http://brewingwork.tkGlype Proxy2014 hours
http://high-techmeter.tkGlype Proxy1014 hours
http://fastelectro.tkGlype Proxy914 hours
http://capbuffer.tkGlype Proxy1014 hours
http://biggestbehalf.tkGlype Proxy814 hours
http://artisanindustry.tkGlype Proxy814 hours
http://animalindustry.tkGlype Proxy414 hours
http://unlockbell.tkGlype Proxy914 hours
http://lampnedn.tkGlype Proxy915 hours
http://secretflight.tkGlype Proxy615 hours
http://batteryabound.tkGlype Proxy315 hours
http://artificialpetroleum.tkGlype Proxy315 hours
http://dpy3-seg.tkGlype Proxy415 hours
http://safeantenna.tkGlype Proxy415 hours
http://spygun.infoGlype Proxy2620 hours
http://brainjob.tkGlype Proxy211 day
http://armsindustry.tkGlype Proxy291 day
http://alcoholicbeverage.tkGlype Proxy171 day
http://topmiscellaneous.tkGlype Proxy161 day
http://books-shop.tkGlype Proxy201 day
http://armamentindustry.tkGlype Proxy211 day
http://airlineadvertising.tkGlype Proxy121 day
http://generalic.tkGlype Proxy131 day
http://ithidden.infoGlype Proxy211 day
http://hilayla.tkGlype Proxy281 day
http://advangtagebenefit.tkGlype Proxy231 day
http://historymuseum.tkGlype Proxy161 day
http://tipscience.tkGlype Proxy191 day
http://priceelement.tkGlype Proxy211 day
http://reactionfab.tkGlype Proxy191 day
http://socioltechnology.tkGlype Proxy141 day
http://potentialhidden.tkGlype Proxy91 day
http://perceptibledifferences.tkGlype Proxy101 day
Keywords
 
 Top proxy sites 2013, best web proxy 2013, proxy websites 2013 , proxy sites, free web proxy 2013, proxy site 2013, list proxy website 2013, proxy site, proxy web 2014, site proxy, الاثنين، 6 مايو، 2013

Free Fast Public DNS Servers List


The most basic task of DNS is to translate hostnames such as theos.in to IP address such as 74.86.49.131. In very simple terms, it can be compared to a phone book. DNS also has other important use such as email routing.
  This is my list of better, fast public dns servers and free dns server (as compare to your ISP / DSL / ADSL / cable DNS service providers dns servers). These dns servers are free to all. I was able to improve my browsing speed with following DNS servers. Use any one of the following provider.

Free Public DNS Server

=> Service provider: Google
Google public dns server IP address:
 • 8.8.8.8
 • 8.8.4.4
=> Service provider:Dnsadvantage
Dnsadvantage free dns server list:
 • 156.154.70.1
 • 156.154.71.1
=> Service provider:OpenDNS
OpenDNS free dns server list / IP address:
 • 208.67.222.222
 • 208.67.220.220
=> Service provider:Norton
Norton free dns server list / IP address:
 • 198.153.192.1
 • 198.153.194.1
=> Service provider: GTEI DNS (now Verizon)
Public Name server IP address:
 • 4.2.2.1
 • 4.2.2.2
 • 4.2.2.3
 • 4.2.2.4
 • 4.2.2.5
 • 4.2.2.6
=> Service provider: ScrubIt
Public dns server address:
 • 67.138.54.100
 • 207.225.209.66

How do I change or setup DNS server IP address?

Visit below mentioned site to setup DNS as per your operating system:

Private Anonymous HTTP ssl Proxies~!! 520 !!~ ( Gold Proxy list ) May 06/05/2013


IP Address Port Type SSL Country/State Last Check Latency Reliability
205.186.165.663128 Trans. California3 min 38 23%
50.201.57.1838080 Anon. Texas14 min 46 99%
198.24.166.1327808 Elite Arizona16 min 54 88%
64.120.142.1403128 Elite Pennsylvania28 min 69 66%
192.95.14.43128 Elite Canada28 min 75 65%
76.72.173.2331080 SOCKS 4 Pennsylvania12 min 78 77%
199.30.136.1167808 Elite New York27 min 125 90%
192.227.141.278080 Trans. New York5 sec 127 93%
74.91.17.353128 Elite China9 min 177 60%
37.46.197.587808 Elite Netherlands27 min 183 81%

الجمعة، 3 مايو، 2013

04-05-2013 | Anonymous Proxy Servers (900)


Fresh checked anonymous HTTP (L1/L2) Proxy Servers
103.22.181.247:80 
107.23.180.148:8080
108.61.89.152:3128
108.61.89.152:7808
108.61.89.152:8089
109.163.226.106:8888
109.73.14.54:80
109.73.174.54:8080
109.87.232.243:54321
110.38.27.129:81
110.77.236.167:3128
111.85.52.174:8080
112.125.94.54:80
112.199.89.158:6588
112.78.150.154:8080
112.78.150.157:8080
112.90.178.235:80
113.105.65.111:8080
113.108.242.212:8080
113.12.71.114:1337
113.12.83.157:80
113.161.70.62:8080
113.204.166.90:8080
113.31.42.30:8888
113.31.65.61:81
113.98.62.135:8080
114.141.162.53:8080
114.214.163.63:800
114.34.39.26:8080
114.80.101.151:80
114.80.101.151:8000
114.80.101.151:8080
114.80.136.112:7780
114.80.149.183:80
115.117.72.244:6588
115.182.10.144:80
115.25.216.6:80
115.96.112.167:6588
116.226.34.122:8080
116.228.55.184:80
116.228.55.184:8080
116.228.55.217:80
116.228.55.217:8000
116.236.216.116:8080
116.255.163.110:8000
116.255.238.117:80
116.255.241.111:808
116.28.65.249:80
116.50.153.66:3128
116.52.13.131:808
117.211.123.60:3128
117.211.123.60:80
117.218.38.89:6588
117.41.243.113:8081
118.0.26.64:8080
118.163.33.91:8080
118.213.148.178:80
118.244.183.69:80
118.244.183.69:8080
118.26.231.104:5060
118.99.81.151:3128
118.99.85.63:3128
118.99.85.63:8080
119.160.139.56:8118
119.184.214.18:808
119.233.255.50:80
119.233.255.50:81
119.254.90.18:8080
119.36.87.26:80
119.36.87.26:81
119.36.87.26:83
119.36.87.32:80
119.36.87.32:82
119.36.87.32:83
119.62.72.202:8080
119.73.32.147:8118
120.85.132.234:110
120.85.132.234:80
121.10.109.142:80
121.14.9.76:110
121.14.9.76:80
121.204.0.2:80
121.240.238.160:80
121.52.71.23:80
122.154.97.126:8080
122.155.12.151:3128
122.165.225.12:808
122.194.10.198:80
122.4.78.26:34808
122.72.0.28:80
122.96.59.103:80
122.96.59.103:81
122.96.59.103:82
122.96.59.103:83
123.129.214.155:80
123.157.79.66:8090
123.201.255.24:8080
123.202.50.215:808
123.30.110.2:3128
124.164.240.233:8090
124.205.18.183:80
124.227.191.73:9000
124.227.191.74:9000
124.227.191.75:9000
124.240.187.79:80
124.240.187.79:81
124.240.187.79:82
124.240.187.79:83
124.240.187.80:81
124.240.187.80:82
124.240.187.81:80
124.240.187.81:81
124.240.187.81:82
124.240.187.81:83
124.81.73.167:80
124.95.162.210:80
125.209.118.138:3128
125.209.67.38:8080
125.216.144.199:8080
125.88.128.196:3303
129.32.95.118:80
133.242.156.41:8080
136.0.16.108:3128
136.0.16.108:7808
140.164.12.126:80
141.85.204.50:1920
142.54.186.104:3128
145.116.21.38:80
149.174.22.69:8080
149.255.29.58:8080
153.127.240.236:80
157.7.137.74:80
162.105.16.37:808
162.105.243.175:8080
164.77.196.78:80
167.102.227.65:553
173.192.79.55:80
173.193.200.197:3128
173.193.200.199:3128
173.193.200.199:7808
173.193.200.199:8089
173.208.202.206:3128
173.208.202.246:3128
173.208.227.50:3128
173.208.246.132:3128
173.213.96.229:3128
173.213.96.229:7808
173.213.96.229:8089
173.217.249.142:8123
173.236.245.69:80
173.45.115.184:3128
174.137.184.37:8080
176.10.215.6:443
176.107.103.137:8080
176.34.88.20:29786
176.53.58.165:9090
176.8.90.125:54321
177.107.186.254:8080
177.20.212.89:8080
177.43.243.107:8080
177.70.17.154:8080
177.70.21.11:8080
177.70.9.79:80
178.124.147.183:3128
178.148.218.164:54321
178.149.210.54:8086
178.18.17.208:3128
178.18.17.208:7808
178.18.17.208:8089
178.18.17.211:3128
178.18.17.211:7808
178.18.17.211:8089
178.18.17.250:3128
178.18.17.250:7808
178.18.17.250:8089
178.219.201.131:3128
178.254.20.11:80
178.33.249.19:80
178.85.211.245:80
180.183.164.150:3128
181.225.33.34:8080
181.225.51.32:8080
182.253.204.59:8080
183.136.146.110:8085
183.192.38.101:3128
183.238.133.41:80
183.62.21.21:808
183.89.16.75:3128
184.107.58.181:80
184.154.85.252:3128
184.154.85.252:7808
184.73.235.9:80
184.82.238.198:443
184.82.95.37:80
185.12.46.81:443
186.125.33.94:80
186.14.116.135:8080
186.88.100.149:8080
186.88.104.220:8080
186.88.169.170:8080
186.88.71.52:8080
186.89.0.166:8080
186.89.164.136:8080
186.89.165.216:8080
186.89.188.239:8080
186.89.218.81:8080
186.89.65.6:8080
186.90.209.180:8080
186.90.83.234:8080
186.92.242.205:8080
186.93.138.80:8080
186.93.224.166:8080
186.93.226.32:8080
186.93.6.60:8080
186.94.168.163:8080
186.94.180.123:8080
186.94.186.248:8080
186.94.90.66:8080
186.95.36.14:8080
186.95.41.111:8080
186.95.87.138:8080
187.191.28.201:80
187.45.182.9:8080
188.115.144.209:3128
188.142.106.104:80
188.142.108.216:80
188.142.108.23:80
188.142.122.102:80
188.142.123.174:80
188.142.123.53:80
188.142.123.79:80
188.142.17.67:80
188.142.2.134:80
188.142.20.125:80
188.142.20.93:80
188.142.44.83:80
188.142.92.105:80
188.142.92.163:80
188.142.92.171:80
188.142.92.54:80
188.142.93.106:80
188.142.93.150:80
188.165.208.11:80
188.168.67.18:80
188.32.49.0:80
188.40.250.226:3128
189.43.146.195:80
190.12.100.102:8080
190.121.135.137:80
190.129.69.155:80
190.142.174.98:8080
190.142.7.249:8080
190.151.116.146:80
190.198.144.144:8080
190.198.145.89:8080
190.198.31.36:8080
190.198.84.133:8080
190.198.84.232:8080
190.198.85.62:8080
190.199.201.165:8080
190.199.210.168:8080
190.199.242.5:8080
190.199.252.219:8080
190.200.21.197:8080
190.201.169.116:8080
190.201.175.127:8080
190.201.213.162:8080
190.202.214.197:8080
190.202.215.47:8080
190.202.247.22:8080
190.202.88.230:8080
190.205.229.33:8080
190.206.11.21:8080
190.206.123.2:8080
190.206.240.6:8080
190.206.30.38:8080
190.206.45.42:8080
190.206.87.202:8080
190.207.139.246:8080
190.207.198.23:8080
190.207.219.202:8080
190.207.7.11:8080
190.210.68.229:80
190.36.102.4:8080
190.37.105.83:8080
190.37.122.183:8080
190.37.142.196:8080
190.37.157.82:8080
190.37.78.88:8080
190.38.124.125:8080
190.38.35.55:8080
190.39.206.92:8080
190.5.199.173:6588
190.60.238.108:80
190.60.50.92:8080
190.72.144.242:8080
190.72.165.186:8080
190.72.204.98:8080
190.73.228.98:8080
190.73.233.138:8080
190.74.114.80:8080
190.74.190.9:8080
190.74.241.78:8080
190.74.243.106:8080
190.74.246.173:8080
190.74.83.137:8080
190.75.76.199:8080
190.77.119.36:8080
190.77.159.123:8080
190.77.176.67:8080
190.77.178.166:8080
190.77.244.245:8080
190.77.5.160:8080
190.78.175.79:8080
190.79.59.187:8080
190.79.67.56:8080
190.94.241.219:8080
190.95.223.146:8080
192.110.163.22:3128
192.110.163.22:7808
192.110.163.22:8089
192.136.7.5:80
192.161.49.25:3128
192.161.49.25:7808
192.161.49.25:8089
192.210.216.77:3128
192.210.216.77:7808
192.211.50.146:3128
192.211.50.146:7808
192.211.50.146:8089
192.227.137.47:3128
192.227.137.47:7808
192.227.137.47:8089
192.227.139.106:7808
192.30.34.190:3128
192.30.34.34:7808
192.30.84.154:7808
192.30.86.198:443
192.40.57.116:8080
192.95.14.4:7808
192.95.14.4:8089
192.95.27.218:3128
192.95.35.201:7808
193.110.79.225:3128
194.116.187.21:8080
194.84.150.82:3128
195.140.253.139:80
195.211.219.15:3128
195.46.126.5:80
195.46.162.218:3128
195.57.192.101:80
195.64.211.173:3128
195.72.221.203:80
197.242.145.85:80
198.105.216.230:3128
198.154.114.100:3128
198.154.114.100:7808
198.154.114.100:8089
198.204.224.125:3128
198.23.228.92:3128
198.23.228.92:7808
198.23.228.92:8089
198.24.166.132:7808
198.24.166.133:3128
198.24.166.133:7808
198.245.70.92:3128
198.245.70.92:7808
198.27.79.149:3128
198.27.79.149:7808
198.27.79.149:8089
198.30.10.85:80
198.35.44.62:3128
198.35.44.62:7808
199.15.248.179:3128
199.15.248.179:7808
199.167.228.36:80
199.193.248.133:110
199.201.122.219:443
199.201.122.85:3128
199.231.93.102:3128
199.231.93.102:7808
199.231.93.102:8089
199.231.93.180:3128
199.231.93.180:7808
199.231.93.180:8089
199.231.93.181:3128
199.231.93.181:7808
199.231.93.181:8089
199.30.136.116:3128
199.30.136.116:7808
199.30.136.117:3128
199.30.136.117:7808
200.11.183.14:8080
200.113.174.211:8084
200.136.218.183:8080
200.27.175.70:3128
200.28.4.131:80
200.44.243.113:8080
200.8.137.9:8080
200.8.75.156:8080
200.84.111.150:8080
200.84.241.104:8080
200.84.241.124:8080
200.84.250.208:8080
200.84.66.217:8080
200.84.71.21:8080
200.90.67.237:8080
200.93.105.66:8080
200.93.127.233:8080
201.17.205.117:8080
201.209.217.79:8080
201.210.10.193:8080
201.210.12.174:8080
201.210.190.54:8080
201.210.80.130:8080
201.211.172.140:8080
201.211.28.93:8080
201.211.76.230:8080
201.242.62.227:8080
201.243.132.132:8080
201.243.139.15:8080
201.243.170.91:8080
201.243.186.216:8080
201.243.97.22:8080
201.248.100.189:8080
201.248.248.3:8080
201.62.65.18:8080
201.85.50.249:80
201.90.105.84:8080
202.107.77.131:8080
202.108.251.214:8888
202.112.120.66:2345
202.112.126.88:2345
202.114.152.193:3128
202.114.205.124:8080
202.114.205.125:8080
202.114.6.37:9001
202.115.22.246:2013
202.115.27.8:123
202.116.160.89:80
202.117.120.17:9090
202.119.199.147:8080
202.120.88.12:8080
202.171.253.108:80
202.171.253.108:81
202.171.253.108:83
202.171.253.108:85
202.203.208.23:808
202.203.208.24:808
202.4.134.28:8001
202.6.100.10:443
202.83.172.44:80
202.88.251.138:2855
202.98.123.126:8080
203.126.25.164:80
203.178.135.93:80
203.80.222.8:8081
203.80.222.8:8085
203.80.222.9:8081
203.80.222.9:8085
203.81.68.203:80
204.12.201.38:3128
204.12.201.43:3128
204.12.235.10:3128
204.12.235.10:7808
205.196.211.66:3128
206.221.220.100:80
206.72.201.91:443
206.78.80.16:8080
207.108.136.68:443
207.127.19.127:80
208.117.11.213:7808
208.185.16.119:80
208.68.37.137:3128
208.68.37.137:7808
208.68.37.137:8089
209.190.11.194:3128
209.62.12.130:8118
209.90.238.251:3128
209.90.238.251:7808
209.97.203.60:3128
209.97.203.64:3128
210.212.152.5:80
210.31.191.58:8080
210.42.123.38:21
210.44.9.240:808
211.138.151.117:80
211.138.238.75:8088
211.138.238.76:8088
211.140.7.214:9990
211.147.248.236:80
211.151.115.16:2020
211.151.186.228:80
211.157.104.100:80
211.167.112.14:80
211.167.112.14:82
211.167.64.112:8080
211.194.5.177:808
211.195.207.62:8080
211.232.138.177:80
211.24.233.29:8080
212.160.138.234:80
212.34.181.124:3128
212.38.147.236:80
212.5.187.34:81
212.7.4.200:3128
213.0.88.86:8080
213.1.222.253:80
213.121.62.120:80
213.154.203.148:3128
213.197.63.230:80
213.209.107.182:80
213.24.60.52:8080
213.47.175.195:8080
213.57.198.50:54321
213.57.76.195:54321
216.107.154.173:3128
216.230.230.57:3128
216.230.230.57:7808
216.230.230.57:8089
216.52.171.101:80
216.71.194.189:80
217.151.107.84:80
218.107.132.66:2345
218.108.228.13:808
218.108.242.124:80
218.108.242.124:8080
218.108.85.59:80
218.108.85.59:81
218.108.85.59:82
218.201.21.176:80
218.201.21.178:80
218.249.86.131:553
218.249.86.131:554
218.25.249.188:80
218.28.112.114:809
218.57.136.202:80
218.62.29.154:8080
218.73.193.134:808
218.78.209.1:80
219.138.90.114:8080
219.150.204.30:80
219.153.70.171:8090
219.223.252.150:56142
219.232.47.153:80
220.132.19.136:8080
220.181.89.72:8080
221.10.102.203:80
221.10.102.203:82
221.10.102.203:83
221.10.159.234:1337
221.10.40.232:80
221.10.40.232:81
221.10.40.232:82
221.10.40.232:83
221.10.40.236:80
221.10.40.236:81
221.10.40.236:82
221.130.18.188:80
221.130.18.189:80
221.2.241.125:8087
221.207.59.231:8090
221.232.247.27:443
221.7.11.23:80
221.7.132.41:8080
221.7.43.71:1337
222.165.137.156:3128
222.172.11.7:9000
222.197.188.39:8080
222.222.194.98:8090
222.229.221.44:80
222.255.27.140:3128
222.42.1.226:80
222.42.1.226:81
222.42.1.226:82
222.42.1.226:83
222.42.1.232:83
222.73.233.146:80
222.73.233.146:82
222.73.233.146:83
222.73.233.146:84
222.73.233.146:85
222.73.242.137:80
222.73.242.137:81
222.73.242.137:83
222.73.242.137:85
222.88.236.236:81
223.25.195.68:8080
223.4.174.242:18080
23.29.118.155:3128
23.29.118.155:7808
23.29.118.155:8089
24.183.34.21:8118
27.126.153.98:8080
27.34.142.48:9090
27.54.182.157:80
27.54.182.158:80
31.13.19.202:8080
31.170.178.2:8080
37.142.146.192:54321
37.142.27.49:54321
37.229.37.42:54321
37.251.108.153:80
37.46.197.58:3128
37.46.197.58:7808
37.59.48.180:8118
37.72.171.56:3128
37.77.51.162:80
41.206.61.189:8080
41.208.68.20:3128
42.121.31.177:8080
42.121.85.234:41501
46.117.163.213:54321
46.117.66.154:54321
46.120.112.66:54321
46.120.136.206:54321
46.120.14.120:54321
46.120.144.8:54321
46.120.145.157:54321
46.120.23.183:54321
46.120.58.161:54321
46.120.61.17:54321
46.120.66.149:54321
46.120.69.195:54321
46.121.55.231:54321
46.173.175.114:3128
46.19.102.104:80
46.21.145.12:3128
46.211.67.231:54321
46.39.2.119:3128
46.4.78.134:80
46.51.192.48:80
5.105.23.132:54321
5.135.191.206:80
5.135.81.16:3128
5.135.81.16:7808
5.199.166.250:3128
5.199.166.250:7808
5.39.83.114:80
5.9.104.170:3128
5.9.106.117:80
54.214.17.37:80
54.224.152.175:80
54.228.59.102:80
54.232.201.29:80
54.232.36.51:80
54.234.65.111:80
54.242.173.17:8080
54.243.192.23:8000
54.248.1.253:80
54.251.149.118:80
54.251.150.254:80
54.251.150.255:80
58.117.84.11:80
58.210.247.18:1337
58.215.50.182:80
58.23.3.190:810
58.232.43.102:3129
58.240.98.179:80
58.27.230.121:8080
58.53.192.218:8123
59.108.47.58:808
59.11.237.151:808
59.37.166.135:3128
59.41.63.30:8080
59.46.215.67:8080
59.65.233.132:80
60.12.174.125:8090
60.191.54.174:9000
60.195.251.213:80
60.195.251.213:8888
60.2.156.6:80
60.216.7.28:5678
60.216.99.222:80
60.41.136.172:54321
60.49.170.218:80
60.49.170.219:80
61.135.179.183:80
61.135.209.203:81
61.160.253.136:80
61.166.239.106:5107
61.178.128.208:8080
61.180.49.18:80
61.182.216.30:8090
61.182.219.90:8090
61.183.0.91:7938
61.187.156.227:8080
61.211.1.168:54321
61.55.141.10:81
61.55.141.11:81
61.93.204.56:443
61.95.220.108:8080
62.103.26.135:8118
62.108.5.11:80
62.122.187.18:8080
62.141.46.151:80
62.216.34.26:3128
62.238.199.225:80
62.45.192.175:80
62.64.9.129:3128
62.90.194.175:54321
64.120.142.140:3128
64.120.142.140:7808
64.120.142.140:8089
64.120.242.19:3128
64.120.242.19:7808
64.120.242.19:8089
64.178.172.154:9015
64.20.241.72:80
64.37.51.112:3128
64.37.51.112:7808
64.37.51.112:8089
64.62.247.244:80
64.71.188.22:81
65.126.16.155:7808
66.35.68.145:3128
66.35.68.145:7808
66.35.68.145:8089
66.35.68.146:3128
66.35.68.146:7808
66.35.68.146:8089
66.54.126.45:8080
66.90.110.155:3128
66.90.110.155:7808
67.148.11.168:443
67.215.228.129:3128
67.215.228.129:7808
67.55.115.76:8080
69.197.132.68:3128
69.197.132.68:7808
69.203.139.9:8123
74.208.12.26:3128
74.208.213.196:3128
74.208.228.125:3128
74.208.228.144:3128
74.221.211.12:3128
74.221.211.12:7808
74.221.211.12:8089
74.63.243.248:80
74.91.17.35:3128
74.91.17.40:3128
74.91.17.42:3128
74.91.17.44:3128
75.73.71.163:8118
77.122.56.239:54321
77.123.66.229:54321
77.175.13.119:80
77.175.13.42:80
77.175.13.61:80
77.175.78.112:80
77.175.80.139:80
77.175.80.86:80
77.175.81.160:80
77.175.84.61:80
77.175.85.192:80
77.175.85.216:80
77.175.85.57:80
77.22.165.236:80
77.235.192.178:3128
77.242.223.200:3128
77.243.10.210:3128
77.249.81.83:80
78.130.187.38:80
78.46.185.248:3128
78.84.230.234:80
79.129.104.109:3128
80.112.143.48:80
80.243.185.163:443
80.255.145.41:3128
80.57.68.169:80
80.82.64.196:3128
81.0.104.90:8080
81.18.129.147:8080
81.19.49.231:80
81.9.110.98:3128
81.90.224.209:8080
82.117.238.17:3128
82.129.128.252:3128
82.176.69.45:80
82.209.195.5:8080
82.209.200.24:8080
82.209.222.38:3128
82.72.142.37:80
82.80.224.25:80
83.128.103.179:80
83.128.47.58:80
83.151.4.208:3128
83.222.232.37:443
83.239.214.100:3128
83.69.216.226:3128
83.81.184.66:80
83.82.7.41:80
83.85.60.135:80
84.105.191.125:80
84.105.213.14:80
84.107.24.226:80
84.111.18.200:54321
84.111.251.25:54321
84.2.35.102:80
84.2.35.103:80
84.22.178.167:80
84.228.2.134:54321
84.27.84.170:80
84.28.68.161:80
84.28.99.71:80
84.29.7.23:80
84.31.224.255:80
84.39.28.158:80
84.94.72.48:54321
84.94.78.245:54321
84.95.58.183:54321
85.10.192.72:80
85.130.174.181:54321
85.130.186.229:54321
85.130.209.34:54321
85.132.19.152:3128
85.141.55.162:3128
85.15.227.77:3128
85.15.227.78:3128
85.15.227.79:3128
85.15.227.80:3128
85.15.227.81:3128
85.15.227.82:3128
85.15.227.83:3128
85.15.227.84:3128
85.19.158.138:80
85.205.253.214:8080
85.233.90.6:80
85.43.254.203:80
85.65.215.157:54321
86.114.160.254:8080
87.250.37.50:800
87.68.70.67:54321
87.69.129.170:54321
87.69.175.165:54321
87.69.33.41:54321
87.69.40.142:54321
88.150.130.6:3128
88.159.230.156:80
88.159.235.161:80
88.159.253.114:80
88.198.24.108:3128
88.198.64.141:8118
88.204.187.90:3128
89.212.162.126:8080
89.218.23.250:3128
89.237.184.66:8080
89.44.124.12:80
89.97.216.197:80
89.98.10.9:80
89.99.217.101:80
89.99.6.92:80
91.103.29.66:3128
91.121.11.120:8080
91.121.163.147:80
91.218.104.165:3128
91.224.85.159:3128
91.228.53.28:3128
91.228.53.28:7808
91.228.53.28:8089
91.66.154.16:80
92.108.216.55:80
92.126.217.47:80
92.39.133.165:80
92.39.133.165:8080
92.50.133.26:81
92.50.133.26:88
93.116.200.71:3128
93.125.1.27:3128
93.157.103.243:80
93.158.155.18:80
93.190.1.193:80
93.190.1.197:80
94.100.86.153:3128
94.107.236.107:80
94.107.236.108:80
94.109.244.71:8080
94.152.186.244:80
94.209.119.142:80
94.209.21.193:80
94.210.251.243:80
94.211.16.108:80
94.215.176.60:80
94.215.210.221:80
94.228.213.122:3128
94.228.229.27:8080
94.23.0.183:80
94.23.21.118:443
94.23.25.144:3128
94.23.33.106:27000
94.242.251.110:8118
94.247.25.163:80
94.30.243.243:8080
94.85.210.103:80
95.154.243.11:8080
95.170.102.67:8000
95.181.33.22:8080
95.215.61.164:8080
95.241.139.55:80
95.31.18.119:3128
95.67.106.110:3128
95.68.244.188:808
95.69.129.55:3128
95.78.165.162:3128
95.96.147.190:80
95.96.162.158:80
96.126.105.156:80
96.127.208.235:80
98.173.36.85:8080

List of Free Proxy Servers web 03/05/2013LinkCountryOnline SinceLast Test, AgoFunctionality
school-unblock.comUnited States5 days
2 seconds
HiAnon
SSL
willemsproxy.com United States 5 days9 seconds
HiAnon
SSL
bestsurf4ever.com France 10 hours11 seconds
HiAnon
SSL
1foxy.com France 1 week12 seconds
HiAnon
SSL
pcproxy.eu Czech Republic 2 days13 seconds
HiAnon
SSL
poprockproxy.eu Czech Republic 1 week13 seconds
HiAnon
SSL
germanyproxy.com United States 1 day13 seconds
HiAnon
SSL
rhproxy.com United States 2 days13 seconds
HiAnon
SSL
reert.com Netherlands 1 day13 seconds
HiAnon
SSL
faster.usproxy4free.info United States 1 week13 seconds
HiAnon
SSL
webproxysurf.com United States 1 day13 seconds
HiAnon
SSL
01001.beta-proxy.com United States 1 week14 seconds
HiAnon
SSL
unblockyoursite.info France 11 hours14 seconds
HiAnon
SSL
super.freefromall.com Great Britain (UK) 2 days14 seconds
HiAnon
SSL
us5.proxysurfers.info United States 1 week14 seconds
HiAnon
SSL
iwebaccess.info Germany 5 hours14 seconds
HiAnon
SSL
wordsite.info Romania 5 days14 seconds
HiAnon
SSL
socialaddress.info Germany 45 minutes14 seconds
HiAnon
SSL
us.proxmachine.com United States 2 days14 seconds
HiAnon
SSL
bassem-yousef.info United States 6 days14 seconds
HiAnon
SSL
us1.proxysurfers.infoUnited States1 week14 seconds
HiAnon
SSL
all.unblock4ever.comUnited States2 days14 seconds
HiAnon
SSL
stealthchannel.infoGermany13 hours14 seconds
HiAnon
SSL
australlianproxy.appspot.comUnited States45 minutes14 seconds
HiAnon
SSL
us3.proxysurfers.infoUnited States1 week14 seconds
HiAnon
SSL
sweet-proxy.infoFrance13 hours14 seconds
HiAnon
SSL
goanonym.comFrance4 days14 seconds
HiAnon
SSL
desbloquearpaginas.comUnited States5 hours14 seconds
HiAnon
SSL
yoursexyproxy.infoFrance4 days14 seconds
HiAnon
SSL
unblock-master.appspot.comUnited States45 minutes14 seconds
HiAnon
SSL

الثلاثاء، 30 أبريل، 2013

RapidLeech Server List 2013 (30/04/2013) free premuim links all working


Siteplugins
Soho9 - Free premium link generator - Premi...
Plugins
39 Plugins
4shared.com
bayfiles.com
bitshare.com
cloudnator.com
crocko.com
depfile.com
depositfiles.com
easy-share.com
enterupload.com
extabit.com
fileape.com
filefactory.com
fileflyer.com
filepost.com
filesmonster.com
fp.io
freakshare.com
gigasize.com
hipfile.com
hotfile.com
i-filez.com
jumbofiles.com
letitbit.net
mediafire.com
megashares.com
netload.in
oron.com
rapidgator.net
rapidshare.com
ryushare.com
sendspace.com
share-online.biz
shragle.com
turbobit.net
ul.to
uploaded.net
uploaded.to
uploading.com
youtube.com
Rapidebrideur
40 Plugins
4shared.com
bayfiles.com
bitshare.com
cloudnator.com
crocko.com
depfile.com
depositfiles.com
easy-share.com
enterupload.com
extabit.com
fileape.com
filefactory.com
fileflyer.com
filepost.com
filesmonster.com
fp.io
freakshare.com
gigasize.com
hipfile.com
hotfile.com
i-filez.com
jumbofiles.com
letitbit.net
mediafire.com
megashares.com
netload.in
oron.com
rapidgator.net
rapidshare.com
ryushare.com
sendspace.com
share-online.biz
shragle.com
turbobit.net
ul.to
uploaded.net
uploaded.to
uploading.com
uptobox.com
Generator Link PremiumPremium Link Generator
Works With:

RapidShare | FileFactory 
Uploading | VideoBB | MegaShares 
FilePost | BitShare | ExtaBit
RapidGator | DepositFiles | Crocko
Leechrapido Rapidleech Special | Link Grabber |...


Premium Accounts :
cramit.in
gigasize.com
filefactory.com
hotfile.com
filejungle.com
filemates.com
filemaster.com
filevelocity.com
rapidshare.com
uploaded.net
depositfiles.com
bayfiles.com
extabit.com
megashares.com
Premium Leechermegashares bitshare crocko Filefactory Uploading rapidgator jumbofiles extabit
afreet - Premium link generato...
39 Plugins
4shared.com
bayfiles.com
bitshare.com
cloudnator.com
crocko.com
depfile.com
depositfiles.com
easy-share.com
enterupload.com
extabit.com
fileape.com
filefactory.com
fileflyer.com
filepost.com
filesmonster.com
fp.io
freakshare.com
gigasize.com
hipfile.com
hotfile.com
i-filez.com
jumbofiles.com
letitbit.net
mediafire.com
megashares.com
netload.in
oron.com
rapidgator.net
rapidshare.com
ryushare.com
sendspace.com
share-online.biz
shragle.com
turbobit.net
ul.to
uploaded.net
uploaded.to
uploading.com

leechjunkiePremium Accounts : Uploaded.net Netload.in Bitshare.com Extabit.com Freakshare.com Rapidgator.net : Premium Depositfiles.com : Premium
RapidGrab - FREE Turbobit Premium L...12.04.2013 Turbobit Premium Link Generator 100% working! The service it's free at all but I need your help, please share this website as more as possible anywhere anytime to help me grow this service
savefrom - Free Download from Rapidshare, File...
rapidshare.comfilefactory.comsendspace.com
youtube.commetacafe.combreak.com
dailymotion.comvimeo.comsevenload.com
mail.rusmotri.comyandex.ru
rambler.rutvigle.ruintv.ru
facebook.comlivejournal.comvkontakte.ru
liveinternet.rumyspace.comguitar-tube.com
gametrailers.comown3d.tvtwitch.tv
zaycev.net1tv.rurutv.ru
ntv.ruvesti.rumreporter.ru
karusel-tv.ruautoplustv.rurussia.ru
amik.rulife.rua1tv.ru
skillopedia.rukiwi.kz